2 so vzdušníkom

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

– najbežnejšie vyhotovenie kompresora na vzdušníku, ktorý je základným prvkom
príslušenstva zdroja stlačeného vzduchu pre elimináciu kolísania odberu vzduchu.