štandardné

Zobrazený jediný výsledok

– spravidla vysokootáčkové kompresory nedisponujú žiadnymi prvkami pre zníženie
hlučnosti počas prevádzky.